Slik kontrollerer du dårlig samvittighet

Dårlig samvittighet er den vonde følelsen som kommer hvis du for eksempel har sagt noe sårende, eller gjort noe du angrer på ovenfor en venn. Eller at du ikke føler du presterer godt nok.Stort sett har vår dårlige samvittighet en sosial funksjon. De fleste ønsker å tilhøre en sosial gruppe, og hvis vi bryter normer og regler i gruppa, risikerer vi at andre ser negativt på oss, eller at vi i verste fall blir utestengt.  

Dårlig samvittighet kan være bra

Dårlig samvittighet er egentlig en bra ting, den får deg til å tenke over egne handlinger, og gir deg mulighet til å beklage og rette opp. Kanskje får den deg til å kontakte vennen din dagen etterpå for å forklare hvorfor du oppførte deg på den måten. Noen ganger er det ikke mulig å rette opp det du gjorde feil. Da kan samvittigheten lære deg hvordan du kan gjøre ting annerledes neste gang. 

Dårlig samvittighet over egen prestasjon

Mange studenter forteller om en nesten kronisk dårlig samvittighet over at de ikke gjør nok, leser nok, trener nok, er sosiale nok. Det kan fort bli en ond sirkel. Den dårlige samvittigheten fører med seg et behov for å kompensere (jeg rakk ikke alt i dag, da må jeg jobbe enda mer i morgen) og det er egentlig aldri tid til å kompensere eller ta igjen. Vi kan si at dårlig samvittighet er bra hvis den får deg til å studere etter en litt slapp periode, hvor du har utsatt alt med studiene. Den kan være bra hvis den motiverer deg til endelig å komme i gang med trening. Men er den bra dersom du har dårlig samvittighet til tross for at du leser så mye du klarer, eller du allerede trener tre ganger i uka?  

En dårlig samvittighet som ikke lar seg reparere, kan lede til selvkritikk, stress og følelse av aldri å være bra nok.

SiO Rådgivning

Samvittighet og negative tanker

Skyldfølelse og dårlig samvittighet henger sammen, og disse følelsene kan føre til bekymring og grubling som tar mye energi, uten at du kommer noe nærmere et svar eller en løsning. Kjenner du deg igjen i dette, kan det kanskje hjelpe å reflektere over din egen dårlige samvittighet.Forsøk å få en oversikt over når den dårlige samvittigheten kommer, og hva som skjer. 

  • Har den en funksjon i denne situasjonen?  
  • Tenker du at andre burde ha dårlig samvittighet i denne situasjonen?  
  • Hvilke konsekvenser får den dårlige samvittigheten for deg?  
  • Hjelper det deg å gruble over dette?  
  • Er det noe du kan gjøre for å påvirke situasjonen? 

Alle er forskjellige når det gjelder å ha dårlig samvittighet. Noen ganger er det greit å innse at du lett får dårlig samvittighet, men at det ikke alltid er like nødvendig. Samvittighet er en fin egenskap, det betyr at du vil være en god person mot deg selv og andre. Men husk at du også fortjener litt «slack» iblant, noen gode pauser med veldig god samvittighet.