Dette kan vi hjelpe deg med

  • Én-til-én samtale
  • Være med deg på sosiale arrangementer
  • Svare på spørsmål om praktiske, sosiale og emosjonelle utfordringer
  • Hjelpe med helsetjenester eller andre relevante oppfølgingstjenester

Student Supporterne har taushetsplikt, men også rapporteringsplikt dersom det er fare for liv og helse.Du kan kontakte Student Support via Facebooksiden deres.

Vil du bli en Student Supporter?

Har du et ønske om å hjelpe og støtte medstudenter, minst ett års erfaring som student, og litt ledig tid, kan du melde deg som Student Supporter. Det vil da bli gjennomført et uformelt intervju, før du får nødvendig opplæring. Du får også tilgang til veiledning fra rådgiver i SiO Rådgivning, som er samarbeidspartner i prosjektet.Dette er et frivillig engasjement som handler om å mobilisere studenter til å hjelpe studenter, for å skape et varmere og mer inkluderende studentliv. Etter endt engasjement får du et kursbevis på opplæring og en attest for arbeidet.For å melde interesse: send en e-post med en kort beskrivelse av deg selv og din motivasjon til student.sup.oslo@gmail.com

Læresteder med Student Support

Vi har Student Supportere på BI, Høyskolen Kristiania, Universitetet i Oslo og OsloMet. Ikke øl med å ta kontakt selv om du studerer på et annet lærested.